What is a WOD

CrossFit Flames XL Wat is CrossFit 1

A CrossFit training contains the so-called WOD. This stands for ‘Workout Of The Day’. Every WOD is different, so you never do the same training. By training with different exercises, combinations or intensity, the WOD is different every time. Constantly varied, as the CrossFit philosophy describes. The structure of the training consists of warming up, […]

Wat is een WOD

CrossFit Flames XL Wat is CrossFit 1

Een CrossFit training bevat als kern de zogenaamde WOD. Dit staat voor ‘Workout Of the Day’. Elke WOD is anders, zodat je nooit dezelfde training uitvoert. Door met verschillende oefeningen, combinaties en intensiteit te trainen zijn WOD’s altijd gevarieerd, zoals de CrossFit-filosofie omschrijft. De opbouw van de training bestaat uit een warming up, skills/strength, WOD […]